Secretaris de Bruinvis overleden

Met grote verslagenheid hebben wij kennisgenomen van het overlijden van onze secretaris Frida van Limpt – Rammeloo op 21-06-2021. Zij zat dit jaar 28 jaar als secretaris in het bestuur.

Wij wensen Fons, kinderen en kleinkinderen veel sterkte toe met dit verlies. De crematie zal in besloten kring plaatsvinden.

Namens het bestuur en leden van de Bruinvis

Voorzitter De Bruinvis overleden

Bedroefd, maar dankbaar voor alles wat hij voor de vereniging heeft betekend, hebben wij kennis genomen van het overlijden van Jacob Groenewoud op 26 april 2021, voorzitter van onze zwemvereniging De Bruinvis. De uitvaart heeft in besloten kring plaatsgevonden. Wij wensen de familie veel sterkte met dit verlies namens het bestuur en alle leden van De Bruinvis.