De Bruinvis

In juni 1932 werd het allereerste zwembad in Sas van Gent geopend. In dit jaar werd ook Sasse Zwem- en PoloClub De Bruinvis opgericht. In het menu hier naast vind je verschillende categoriën met informatie over onze zwem- en waterpolovereniging.

Thuishaven van De Bruinvis is het Sasse openluchtzwembad. Momenteel (najaar 2011) wordt dit prachtige 50-meter bad gerenoveerd. In de zomermaanden (medio mei – september) kun je onze zwemmers en waterpoloërs hier elke werkdag aan het werk zien. In de wintermaanden (september – medio mei) wordt er in het zwembad ‘Eurohal’ te Zelzate getraind.

De Bruinvis heeft een eigen clubblad, de Tieke Toi. Deze wordt tegenwoordig digitaal op deze website gepubliceerd. De Tieke Toi bevat allerlei nieuwsberichten, sportartikelen en leuke foto’s en is openbaar voor iedereen die nieuwsgierig is.

Verder vind je op deze pagina meer nieuws over onze bestuursleden, de verschillende commissie’s en ook over lidmaatschap.

Geschiedenis

In juni 1932 werd in Sas van Gent het eerste zwembad geopend. Enkele Sassenaren vonden het toen tijd worden om een zwemclub op te richten. Er werd een voorlopig comité gevormd dat bestond uit de heren J.A. de Bas, J. Acke, P.A. Neteson, M.L. Remery, en P.J. Stouthamer. Op 11 augustus van datzelfde jaar was de definitieve oprichtingsvergadering waarbij 31 Sassenaren zich opgaven als lid.

Lees meer

Zwembaden

Thuishaven van SZ&PC De Bruinvis is het prachtig gerenoveerde buitenbad “Het Sasse Zwembad”. De club heeft een belangrijk aandeel gehad in de totstandkoming van dit 50 meter bad. Zo is het bad volledig aangepast voor zwemmen en waterpolo. Er wordt van half mei tot half september getraind in dit schitterende openlucht zwembad.

Lees meer

Bestuur

Voor al je vragen betreffende inschrijven, contributie, zwemwedstrijden, kun je altijd terecht bij onze bestuursleden. Spreek ze gewoon aan als je ze tegen het lijf loopt of stuur ze een mailtje op bestuur@debruinvis.nl , je vraag zal dan zo spoedig mogelijk beantwoord worden!

Lees meer

Commissies

Behalve het bestuur beschikt SZ&PC De Bruinvis over meerdere commissies. Alle commissies op een rijtje:

Lees meer

Activiteitencommissie

Naast het sportieve element is ook het sociale element een belangrijke factor binnen onze vereniging. Wanneer je één van onze leden aanspreekt zal je te horen krijgen dat De Bruinvis niet alleen een sportieve vereniging is maar ook een zeer gezellige vereniging! Dit komt mede door de vele “buitenschoolse” activiteiten die worden georganiseerd. Lees meer

Vertrouwenspersoon

Wij streven naar een zwemklimaat zonder ongewenste intimiteiten en achten het van belang dat omgangsvormen, waaronder seksuele intimidatie, wordt voorkomen en bestreden.

Lees meer