Vertrouwenspersoon

Wij streven naar een zwemklimaat zonder ongewenste intimiteiten en achten het van belang dat omgangsvormen, waaronder seksuele intimidatie, wordt voorkomen en bestreden.

Als zwemvereniging vinden wij het belangrijk dat onze leden in vertrouwen met een deskundige kunnen praten en advies kunnen krijgen.

Meer informatie over hoe je in contact kunt komen met een vertrouwenspersoon kun je vinden via onderstaande link:

Vertrouwenspersonen van de KNZB of Sport van NOC*NSF

Vertrouwenspunt Sport van NOC*NSF, 0900 202 5590 en kost € 0,10 per minuut, bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 08.00 tot 22.00 uur. Op zaterdag van 12.00 tot 16.00 uur op zondag geen bereikbaarheid.