Lidmaatschap

Hoe meld ik me aan?

Dit kan in principe elk moment van het jaar. Echter loopt het boekjaar van 1 januari tot en met 31 december. Je moet er dus rekening mee houden dat als je het aanmeldingsformulier op bijvoorbeeld 3 augustus inlevert toch over het gehele boekjaar dient te betalen. Dit komt omdat wij als aangesloten vereniging bij de Koninklijke Nederlandse Zwembond met ons boekjaar gelijk dienen te lopen met het boekjaar van de bond.

Hoe meld ik me af?

Dit dient schriftelijk te gebeuren voor 31 december van het lopend jaar. Dit is omdat De Bruinvis in januari voor elk lid de contributie dient te betalen voor het volgend boekjaar. Om jou als lid en De Bruinvis kosten te besparen hebben we deze regel gesteld. Uiteraard blijf je dan lid en speelgerechtigd tot het einde van het lopend boekjaar.

Contributie

Zwemmers betalen 1 keer per jaar contributie, dit is inclusief badgeld en deelname aan wedstrijden.

Voor studerende zwemmers welke alleen in het weekend of vakanties trainen is een speciale regeling van kracht. 

Actuele bedragen zijn op te vragen bij de penningmeester. Contactgegevens zijn terug te vinden onder “Contact”.

Inschrijfformulier

Wanneer je lid wilt worden van SZ&PC De Bruinvis, kun je onderstaand formulier downloaden, uitprinten, invullen en opsturen naar onderstaande adres:

SZ&PC De Bruinvis
Postbus 201
4550 AE Sas van Gent

Klik hier om het formulier te downloaden