Geschiedenis

In juni 1932 werd in Sas van Gent het eerste zwembad geopend. Enkele Sassenaren vonden het toen tijd worden om een zwemclub op te richten. Er werd een voorlopig comité gevormd dat bestond uit de heren J.A. de Bas, J. Acke, P.A. Neteson, M.L. Remery, en P.J. Stouthamer. Op 11 augustus van datzelfde jaar was de definitieve oprichtingsvergadering waarbij 31 Sassenaren zich opgaven als lid.


Er werd een definitief bestuur gekozen waarin Dhr. de Bas als voorzitter werd verkozen, de heer van Looy werd ondervoorzitter, de heer Neeteson secretaris, mevr. Stouthamer penningmeester, en mevr. W. Stouthamer en de heren Acke en Remery als commisarissen. De heren Neeteson en Remery kregen het verzoek om statuten en een huishoudelijk regelement samen te stellen.

Op dat moment had de club nog geen naam. Er werd in Sas van Gent een prijsvraag uitgeschreven om een passende naam te bedenken. Mevr. E. de Smit kwam als winnares uit de bus met de naam De Bruinvis. De clubkleuren rood en groen zijn afkomstig uit de oorspronkelijke vlag van de toenmalige Gemeente Sas van Gent.

In dit jaar kon men zich echter niet meer aansluiten bij de K.N.Z.B. en werd daarmee gewacht tot het voorjaar van 1933.