Secretaris de Bruinvis overleden

Met grote verslagenheid hebben wij kennisgenomen van het overlijden van onze secretaris Frida van Limpt – Rammeloo op 21-06-2021. Zij zat dit jaar 28 jaar als secretaris in het bestuur.

Wij wensen Fons, kinderen en kleinkinderen veel sterkte toe met dit verlies. De crematie zal in besloten kring plaatsvinden.

Namens het bestuur en leden van de Bruinvis