Algemene Leden Vergadering op vrijdag 22 maart in De Statie

Het bestuur van Sasse Zwem & PoloClub De Bruinvis nodigt alle (oud-)leden, ouders/verzorgers en eventuele partners van leden van harte uit voor de jaarlijkse Algemene Leden Vergadering. De ALV wordt dit jaar gehouden op vrijdagavond 22 maart in de nieuwe multifunctionele accommodatie De Statie te Sas van Gent (De Statie, Canadalaan 2a, 4551 AL te Sas van Gent). De vergadering begint om 19.30 uur. Het bestuur hoopt op een hoge opkomst. De agenda en stukken zijn ter plaatse beschikbaar of alvast digitaal op te vragen via bestuur@debruinvis.nl .