Algemene Leden Vergadering op vrijdag 27 maart a.s.

Het bestuur van SZ&PC De Bruinvis nodigt alle (oud-)leden uit voor de jaarlijkse Algemene Leden Vergadering. De ALV wordt dit jaar gehouden op vrijdag 27 maart en begint om 19.30 uur stipt in De Statie te Sas van Gent. De vergaderstukken zijn op te vragen bij Daphne Wiskerke. Het bestuur hoopt vele leden te mogen verwelkomen. Dit is jullie kans om vragen te stellen, met leuke voorstellen te komen of je beschikbaar te stellen voor een bestuursfunctie of je in te zetten in één van de commissies. Kortom, tot 27 maart a.s.!