Algemene Ledenvergadering – 26 maart

Op vrijdagavond 26 maart aanstaande zal de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering van SZ&PC De Bruinvis gehouden worden in De Straete. Hierbij nodigt het bestuur alle ereleden, leden van verdiensten, leden en ouders/verzorgers van leden van harte uit. De zaal gaat open vanaf 19:00 uur, voorzitter Arno Al zal vervolgens rond 19:30 de Algemene Ledenvergadering openen.

De voorzitter heeft eerder reeds aangegeven af te treden en zich niet herkiesbaar te stellen. Kandidaten voor deze belangrijke functie worden daarom vriendelijk verzocht zich kandidaat te stellen door zich uiterlijk 5 dagen voor de Ledenvergadering bij één van de huidige bestuursleden aan te melden of door een mail te sturen naar bestuur@debruinvis.nl.

Na het officiële gedeelte heeft de activiteitencommissie een leuke activiteit bedacht voor jong én oud. Dit keer hoef je geen extra warme kleding of goede loopschoenen mee te nemen, maar enkel een goed humeur en goede zin! Daarom hopen zij dat vele (oud-)leden hun gezichten zullen laten zien tijdens én na de Algemene Ledenvergadering. Uiteraard komt de vrijdagavondtraining op 26 maart te vervallen.