Uitnodiging ALV – 25 maart – De Straete

Het bestuur van SZ&PC De Bruinvis nodigt alle leden, ereleden, ouders en kaderleden van De Bruinvis uit voor de Algemene Leden Vergadering 2011. De ALV zal dit jaar gehouden worden op vrijdagavond 25 maart a.s. in wijkgebouw De Straete (Zandstraat 36). De zaal gaat open om 19:00 uur, de vergadering begint om 19:30 uur.
De notulen van vorig jaar en de agenda van dit jaar vind je terug in onze digitale Tieke Toi op deze website! De vereniging is nog altijd op zoek naar een nieuwe voorzitter als ook enkele nieuwe bestuursleden. Je kunt je als toekomstig voorzitter of bestuurslid kenbaar maken door een mailtje met je motivatie te sturen naar bestuur@debruinvis.nl. Verdere punten die op de agenda zullen staan zijn de contributie voor volgend jaar, de bloemenverkoop, het jaarverslag en de rondvraag. Een uitgelezen kans om jouw vragen of ideeën aan het bestuur van De Bruinvis kenbaar te maken. Natuurlijk zullen ook de openwaterprijzen worden uitgereikt en na afloop van de vergadering organiseert de activiteitencommissie wederom een leuke activiteit voor jong én oud! Het bestuur hoopt velen van jullie te mogen verwelkomen!